Welkom bij Omgaan met verandering van Linda, Sunny alias Sueo en Kηf.

 

Niets van deze publicatie mag worden verveelvoudigd en-of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke (per post of per email) toestemming van de auteur/fotografe Linda Hulshof.

Lindahulshof@hotmail.com

 

 

 

 

Panta rhei

Alles stroomt

 

Het leven is als een rivier

stromend, bewegend,

steeds veranderend.

Meanderend op weg

naar de zee,

dat einde is en begin

van de rivier

genaamd Leven

 

 

Linda Mariposa

 

 

 

Pelgrimsreis Linda

 

Deel 15

 

Deel 14

 

Deel 13

 

Deel 12

 

Deel 11

 

Deel 10

 

Deel 9

 

Deel 8

 

Deel 7

 

Deel 6

 

Deel 5

 

Deel 4

 

Deel 3

 

Deel 2 en 1

 

Pilgrims poetry

 

Deel 10

 

Deel 9

 

Deel 8

 

Deel 7

 

Deel 6

 

Deel 5

 

Deel 4

 

Deel 3

 

Deel 2

 

Deel 1